wrapper

آخرین دستاوردها

آزمون های استانداد

گزارش نتایج آزمون تعیین ترکیب شیمیایی به روش اسپکترومتری نشری (کوانتومتری)

 آزمایش اسپکترومتری نشری (کوانتومتری) 

گزارش نتایج آزمون کشش در درمای محیط - استاندارد مرجع آزمون ملی (1386) 473

آزمون کشش در دمای محیط، براساس استانداردهای متنوع ملی، منطقه ای، بین المللی ISO 6892 یا بر اساس استاندارد

گزارش نتایج آزمون فشار هیدرواستاتیک - استاندارد مرجع آزمون ملی (1386) 473

آزمون فشار هیدرواستاتیک

درباره آروین گاز

 آروین گاز

 آروین گاز (تولیدی صنعتی سلیمانی) در سال 1357 در زمینه تولید کپسول های گاز فعالیت تولیدی خود را شوع کرد و با رویکرد به توسعه و کیفیت محصولات، در سال 1387 برند خود راثبت نمود. با روند رشد و تکامل، پس از دریافت استانداد ایران برای تولید کپسول گاز در جه یک و با بالاترین کیفیت موفق به دریافت لوح ایزو 10002 و 9001 و14001 و 18001 از برترین برندهای انگلیس برای تولیدات این واحد تولیدی شد.