wrapper

آخرین دستاوردها

آزمون های جوش و کالیبراسیون

گزارش نتایج آزمایش شکست خط جوش در عرض - استاندارد مرجع آزمون ملی (1386) 473

آزمون های اختصاصی مربوط به تاییدیه دستورالعمل های جوشکاری (PQR) شامل کشش عرضی جوش، خمش عرضی یا طولی جوش ،Nick Break ،Fillet Break ،ضربه شارپی از نواحی مختلف جوش براساس ASME، AWS، API 1104 وISO 15614

گزارش نتایج آزمون خمش خط جوش - استاندارد مرجع آزمون ملی (1386) 473

آزمون خمش طبق استاندارد ASME SEC IX, ASTME291 , ASTME191

گواهی نامه کالیبراسیون برای فشارسنج عقربه ای (WEIKE) و (FIMA)

استاندارد سیلندر گاز مایع نخستی ن بار در سال 1346 تهیه شد .

درباره آروین گاز

 آروین گاز

 آروین گاز (تولیدی صنعتی سلیمانی) در سال 1357 در زمینه تولید کپسول های گاز فعالیت تولیدی خود را شوع کرد و با رویکرد به توسعه و کیفیت محصولات، در سال 1387 برند خود راثبت نمود. با روند رشد و تکامل، پس از دریافت استانداد ایران برای تولید کپسول گاز در جه یک و با بالاترین کیفیت موفق به دریافت لوح ایزو 10002 و 9001 و14001 و 18001 از برترین برندهای انگلیس برای تولیدات این واحد تولیدی شد.