wrapper

آخرین دستاوردها

 آزمایش اسپکترومتری نشری (کوانتومتری) 

 این آزمایش بعنوان یک رکن اصلی در مسیر شناسایی مواد فلزی با استفاده از تکنولوژی جدیدترین دستگاه ها و با استفاده از کارشناسان با تجربه، عهده دار مسئولیت تعیین ترکیب شیمیایی فلزات و مطابقت آنها با استانداردهای موجود میباشد. آزمایشگاه مرکز پژوهش با دارا بودن دستگاه هایی با قابلیت های مختلف و با بهره گیری از تعداد فراوان نمونه های استاندارد جهت کالیبراسیون روزانه و ساعتی دستگاه ها و با دسترسی به آخرین ویرایش های استاندارد معتبر بین المللی و با استفاده از تجربه کارشناس خود قادر به ارائه خدمات آزمایشگاهی متعددی می باشد.

Last modified on جمعه, 03 بهمن 1393

درباره آروین گاز

 آروین گاز

 آروین گاز (تولیدی صنعتی سلیمانی) در سال 1357 در زمینه تولید کپسول های گاز فعالیت تولیدی خود را شوع کرد و با رویکرد به توسعه و کیفیت محصولات، در سال 1387 برند خود راثبت نمود. با روند رشد و تکامل، پس از دریافت استانداد ایران برای تولید کپسول گاز در جه یک و با بالاترین کیفیت موفق به دریافت لوح ایزو 10002 و 9001 و14001 و 18001 از برترین برندهای انگلیس برای تولیدات این واحد تولیدی شد.